Peter Oswald   (firma) 

   tung-tekstil-bearbeiding             

            mekatronikk                   

     

Zurück Home             Praksis

     

                   aktuell!                                                       

bulletutdanning
bulletpraksis

 

bulleteducation
bulletpractice

 

bulletdéveloppement
bulletpratique

 

bulletAusbildung
bulletPraxis

 

bullet Ueber Zaaredli, Chäferli und Vire glert
bullet Zaaredli, Chæferli und Vire brucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980  

Automatisering av stiftpistol for bruk i egen bedriften, pneumatisk styret

 

1983  

Automatisk symaskin som syr en bestemt mønster i en stralebeskyttelsematte for bruk i egen bedriften.

Mest pneumatisk styret, litt elektrisk. Symaskinen syr gjennom 22mm presset bly-ull, svar til 6 mm fast bly.

Stralebeskytelsermatter produseres for Pedi, Sveits, http://www.pedi.ch , til bruk i atomkraftverk.

 

1985  

Varmekilsveismaskin for bruk i egen bedriften. Mekanikk, pneumatikk, elektrikk, temperaturstyring.

 

2000 - 20001  

Utvikling av en datamaskinstyret lasercutter i ETH Zürich, sveitisk teknisk universitet. http://www.ethz.ch/  http://www.texma.ch

Mekanikk, preumatikk, elektronikk, sensorikk, programmering (visual-basic 6)

 

2002 - 2004  

Konstruksjonsarbeid til pakkemaskin i Pamatech http://www.pamatech.ch

Mekanikk, tegning med Inventor

 

2003  

videre-utvikling av almeter, maskin til å måle fiberlengde, i ETH Zürich. http://www.ethz.ch/  http://www.texma.ch

Programmering med visual-basic.NET

 

2004  

utvikling av Excel-filer til utregning av mekanisk styreskiver i rask pakkemaskiner. Inn: Tid, vei, hastighet, akselerasjon. Ut: Koordinater for automatisk konstruksjon med inventor.

Pamatech http://www.pamatech.ch

 

2005  

Grunnlag til utvikling av en pakkemaskin til å bruk Easyclip for Easyclip SA og Pamatech http://www.easyclip.ch/

Mekanisk konstruksjon

 

2006  

teoretisk utvikling av en automatisk maskin til å lage bjelker med forskjellig former

hovedprosjekt i maskiningeniørutdanningen hos Vangs http://www.vangs.no/ , http://www.hist.no

 

2007 ---  

Konstruksjonsarbeid hos Vangs http://www.vangs.no/

AutoCAD, SolidWorks, Visual-Basic (API i SolidWorks)

 

 

.

1980  

Automatisierung einer Heftpistole, pneumatisch gesteuert, Gebrauch in eigenem Betrieb

 

1983  

Automatische Nähmaschine zum Gebrauch in eigenem Betrieb. Näht durch 22 mm gepresste Bleiwolle. Herstellung von Strahlenschutzmatten für http://www.pedi.ch , til bruk i atomkraftverk.

 

1985  

Heizkeil-Schweissmaschine zum Schweissen von Planen, Gebrauch in eigenem Betrieb

 

2000 - 20001  

Entwicklung eines computergesteuerten Lasercutter in der ETH Zürich, teilweise als Diplomarbeit.

 http://www.ethz.ch/  http://www.texma.ch

Mechanik, Pneumatik, Elektronik, Sensorik, Programmierung (Visual-Basic 6)

 

2002 - 2004  

Konstruktionsarbeit im Bereich Verpackungsmaschinen,  http://www.pamatech.ch

Mechanik, Zeichnung mit Inventor (Autodesk)

 

2003  

Weiterentwicklung des Almeters in der ETH Zürich http://www.ethz.ch/  http://www.texma.ch

Programmierung mit Visual-Basic.NET

 

2004  

Berechnung von mechanischen Kurvenscheibensystemen in schnellen Verpackungsmaschinen

Pamatech http://www.pamatech.ch

 

2005  

Grundsätzliche Entwicklung einer schnellen Verpackungsmaschine  http://www.easyclip.ch/

 

2006  

Theoretische Entwicklung einer automatischen Maschine zur Herstellung von Chassisträgern verschiedener Formen, Diplomarbeit in der Maschineningenieurausbildung  http://www.vangs.no/ , http://www.hist.no

 

2007 ---  

Konstruktions- und Programmierungsarbeit bei http://www.vangs.no/

AutoCAD, SolidWorks, Visual-Basic (API in SolidWorks)

 

Hit Counter

 

 
 
 
Du kan sende e-post med spørsmål og kommentarer til denne hjemmesiden til: p@peos.no
 28. mai 2023